Brandveiligheid

Waar een gebouw of object niet direct past binnen het bouwbesluit bestaat de mogelijkheid gelijkwaardigheid aan te tonen. CFD simulaties maken we de werking van het systeem inzichtelijk en geven de mogelijkheid de gerealiseerde prestatie te vergelijken met de beoogde prestatie conform het bouwbesluit of aanvullende normen. Onze kernactiviteit is het uitvoeren van de simulatie, maar wij denken zeker mee in het ontwerpproces om tot een oplossing te komen.

Dergelijke onderzoeken worden veelal uitgevoerd voor atria, hallen, evenement gebouwen, penitentiaire inrichtingen, parkeergarages en tunnels. Maar uiteraard bieden wij deze dienst voor elk object en onderzoeksdoel.

In sommige gevallen wordt dit onderzoek uitgevoerd in combinatie met evacuatie simulatie ter bepaling van de benodigde vluchttijd. In dat geval levert de CFD de beschikbare vluchttijd. Door deze met elkaar te vergelijken.

Met het HPC cluster dat wij gebruiken worden de simulaties in een kort tijdsbestek uitgevoerd en kunnen we deze geavanceerde techniek goed gebruiken om snel alternatieven in kaart te brengen. De resultaten worden altijd zo gepresenteerd dat het bevoegd gezag deze eenvoudig kan toetsten aan de gestelde eisen.

Stel direct een vraag?
Binnen 24 uur antwoord!

Disclaimer/copyright 2021